BIP Urząd Miasta Oleśnica

Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia

środa, 24 listopada 2021

XXXV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji - porządek obrad

 

W dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem Internetu.  

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
5. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy do 2030 roku”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
17. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

UMO

 

środa, 27 października 2021

XXXIV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji - porządek obrad

 

W dniu 28 października 2021 roku (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem Internetu

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Miasto Oleśnicę porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 olesnica.pl

 

 

środa, 20 października 2021

XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w sprawie OKR Atol i Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego - porządek obrad


W dniu 21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, odbędzie się nadzwyczajna XXXIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Ponownie została zwołana nadzwyczajna XXXIII sesja Rady Miasta, ponieważ poprzednią, która miała odbyć się 14 października, burmistrz, wiceburmistrz, radni z ugrupowania burmistrza i jego koalicjanci zbojkotowali i nie zaszczycili sali obrad swoją obecnością.
 
Tym razem sesja została zwołana na wniosek Klubu Radnych Oleśnica Razem oraz dwóch radnych z Koalicji Obywatelskiej. 
 

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Sprawozdanie  z „Audytu organizacji i warunków pracy oraz zarządzania Oleśnickim Kompleksem Rekreacyjnym ATOL Sp. z o.o.” wykonanego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy. Pytania do sprawozdawcy audytu.

4. Pytania radnych do Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie sprawozdania z „Audytu organizacji i warunków pracy oraz zarządzania Oleśnickim Kompleksem Rekreacyjnym ATOL Sp. z o.o.” oraz bieżącego funkcjonowania miejskiej spółki OKR ATOL.  

5. Przedstawienie wyjaśnień w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowania przeprowadzonego w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2022 i ich wpływu na końcowe rozstrzygnięcie wyników. Pytania radnych.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy.

BIP UMO

 

 

środa, 13 października 2021

Sprawa Zbigniew Rybak vs. Urząd Miasta już na ostatnim zakręcie


Jak ujawniła "Panorama Oleśnicka" Nr 41 z 12 października 2021 roku, Andrzej Sowa, koordynator kampanii wyborczej Jana Bronsia w ostatnich wyborach (2018), zeznał, że podstawą do tego, żeby dokonać zmiany na stanowisku sekretarza miasta było głębokie przekonanie Jana Bronsia o tym, że Zbigniew Rybak go zdradził, ponieważ za bardzo współpracował z jego politycznym oponentem, poprzednim burmistrzem Michałem Kołacińskim: 
 
"Innych powodów nie było. [...] Merytorycznych żadnych przesłanek jego zwolnienia ja nigdy nie słyszałem, zresztą obawiam się, że trudno by takowe znaleźć" - powiedział w sądzie Andrzej Sowa. 
 
 
"Panorama Oleśnicka" Nr 41, 12-18 października 2021


"Panorama Oleśnicka" Nr 41, 12-18 października 2021, s. 3.
 
 
Jednak nie dało się Zbigniewa Rybaka tak po prostu zwolnić, ponieważ okazało się, że należy do związku zawodowego. Andrzej Sowa otrzymał wtedy, z prawdopodobnym naruszeniem prawa, od Marii Susidko i Edyty Małys-Niczypor dokumenty potwierdzające fakt przynależności Zbigniewa Rybaka do związku zawodowego. 
 
Jan Bronś był jednak zdeterminowany, aby zwolnić Pana Rybaka. Stąd pomysł zwolnienia DYSCYPLINARNEGO. Był to już ostatni dzwonek na usunięcie go raz na zawsze z ratusza, ponieważ lada chwila Pan Zbigniew Rybak znalazłby się, wg przepisów prawa pracy, w okresie ochronnym i już nie można by było go zwolnić. 
 
Natomiast wiemy od jednej z osób należących do najbliższych zaufanych współpracowników Jana Bronsia, że rozważania o zwolnieniu Zbigniewa Rybaka dręczyły go już kilka lat wcześniej. Nie przybrały wtedy jednak realnych kształtów, ponieważ zostały gwałtownie przerwane wygraną Michała Kołacińskiego w wyborach na burmistrza. 
 
Finisz sprawy ex-sekretarza miasta Zbigniewa Rybak zbliża się już wielkimi krokami. Planowo sprawa ma się zakończyć w połowie grudnia br. Natomiast wyrok ma zostać ogłoszony tuż po Nowym Roku.

 

SKOMENTUJ NA FACEBOOKU